Disclaimer / Privacy statement

Disclaimer

De vrijwilligersvacaturebank, de maatschappelijke stagebank en de talentenbank van het Steunpunt Vrijwilligerswerk Olst-Wijhe (onderdeel van Stichting ut Huus) zijn gericht op de zelfredzame vrijwilliger. Contactgegevens van organisaties die een vacature/stageplaats/talent hebben geplaatst worden op de site openbaar gemaakt, zodat u zelfstandig contact kunt opnemen met de vragende organisatie.

Heeft u moeite met het vinden van een vacature? Neem contact op met het Steunpunt Vrijwilligerswerk, om te informeren wat de mogelijkheden tot hulp zijn.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die gepubliceerd wordt onvolledig, c.q. onjuist is.

Daarom kan aan de informatie op de pagina's van de website van het Steunpunt Vrijwilligerswerk geen rechten worden ontleend. Evenmin is het Steunpunt aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Op de website Vrijwillig Actief kunnen links naar instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar verwezen wordt.

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk mag de webpagina's naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen met of zonder voorafgaande verwittiging. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina's of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Auteursrecht

De grafische voorstellingen (waaronder foto's) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van het Steunpunt Vrijwilligerswerk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Desgewenst kunt u toestemming vragen. Dit geldt vanzelfsprekend niet voor de beschikbare downloads met informatie voor vrijwilligersorganisaties.

Hebt u suggesties ter verbetering van de site, dan kunt u een e mail sturen naar: redactie@uthuus.nl

Verwerken van persoonsgegevens

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk het grote waarde aan de privacy van de bezoekers van haar website. De Wet Bescherming Persoonsgegevens vormt daarbij het uitgangspunt.

Wij vragen van bezoekers van onze vrijwilligersvacaturebank, de maatschappelijke stagebank en de talentenbank niet meer gegevens dan nuttig en noodzakelijk is voor het nastreven van ons en naar wij aannemen uw doel: het vinden van passend vrijwilligerswerk/stageplaatsen of het vinden van vrijwilligers/stagiaires voor uw organisatie.

De informatie stelt ons in ieder geval in staat om contact met u op te nemen wanneer u zich registreert als vrijwilliger en helpt bij het vinden van passend vrijwilligerswerk.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt via onze website.

Organisaties kunnen een anoniem gemaakt bestand van ingeschreven vrijwilligers inzien. Reacties hierop worden via het Steunpunt Vrijwilligerswerk doorgezonden aan u, zodat u zelf kunt beslissen of u contact op wilt nemen met een geïnteresseerde persoon of organisatie.

Gegevens van organisaties die zich inschrijven zijn wel vrij in te zien via de website van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Het gaat om contactgegevens van de organisatie en/of de contactpersoon van de organisatie, om de doelstelling, activiteiten en gegevens over uw interne bedrijfsvoering. Door uw inschrijving op deze website gaat u akkoord met onze werkwijze en het openbaar maken van uw organisatiegegevens via deze website.

Beheer gebruikersnaam en wachtwoord

De bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van hun eigen gekozen/toegekende gebruikersnaam en wachtwoord. Ook als zij anderen hiervan met toestemming gebruik laten maken. Als u de website Vrijwillig Actief bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden, om een meer efficiënte dienstverlening van de internetsite mogelijk te maken.

Wijzigen gegevens

U kunt altijd de door u verstrekte persoonlijke gegevens laten wijzigen en op verzoek laten verwijderen. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer en het privacystatement geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigen gelden direct nadat deze (op de website) zijn gepubliceerd.