Informatie voor vrijwilligers

Op deze pagina vind je meer informatie voor vrijwilligers. Staat de informatie die je zoekt er niet bij of heb je een andere vraag? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag!

Waarom zou je vrijwilligerswerk doen?

Hoeveel tijd kost vrijwilligerswerk?

Voor wie is vrijwilligerswerk?

Hoe zit het met de vrijwilligersverzekering?

Wat te doen in geval van schade?

Wat zijn de regelingen van de belastingdienst omtrent vrijwilligerswerk?

Verder lezen

 


 

Waarom zou je vrijwilligerswerk doen?

In Nederland zijn ruim 4 miljoen mensen actief als vrijwilliger. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij de sportvereniging, een natuurorganisatie, een buurthuis of peuterspeelzaal. Dankzij vrijwilligerswerk is het mogelijk allerlei voorzieningen in stand te houden. Daarnaast geeft het mensen de kans om zichzelf te ontplooien, ervaring op te doen, andere mensen te ontmoeten, het zinvolle tijdsbesteding te hebben of zich in te zetten voor iets wat men belangrijk vindt. Voor mensen die zich in een langdurige uitkeringssituatie bevinden kan vrijwilligerswerk als sociale activering dienen. Ook kan vrijwilligerswerk als een stageplek fungeren om zo ervaring op te doen.

Zie ook de websites bij ‘Verder lezen’ voor meer informatie.

 

Hoeveel tijd kost vrijwilligerswerk?

Dit kan variëren van een paar uurtjes per maand tot wekelijkse inzet of zich beperken tot bijvoorbeeld een vakantieperiode. Dat hangt van het werk, van de organisatie en van jezelf af. Een organisatie mag maximaal 20 uur per week inzet vragen van een vrijwilliger. Een vrijwilliger kan uiteraard zelf bepalen of zij/hij meer uren wil werken.

Zie ook de websites bij ‘Verder lezen’ voor meer informatie.

 

Voor wie is vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk is er voor iedereen en op elk niveau. In de zoektocht naar vrijwilligerswerk kun je kiezen voor werk dat past bij je interesses en vaardigheden. Over het algemeen krijg je van de organisatie uitleg over de werkzaamheden en loop je eerst mee met een ervaren persoon. Bij sommige vrijwilligersorganisaties krijg je een basiscursus aangeboden.

Zie ook de websites bij ‘Verder lezen’ voor meer informatie.

 

Hoe zit het met de vrijwilligersverzekering?

De gemeente heeft drie verzekeringspakketten afgesloten voor vrijwilligers: één voor de vrijwilliger, één voor de organisatie en één voor de rechtsbijstandverzekering.

De verzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Alle vrijwilligers zijn verzekerd ongeacht hun leeftijd, ook bij eenmalige activiteiten, ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten. Er zit geen minimum aantal uren aan vast en ook mantelzorgers en maatschappelijke stagiaires zijn verzekerd.

Mantelzorgers zijn verzekerd voor ongevallen- en persoonlijke eigendommen. Hieronder vallen ook de extra medische kosten dekking en de acute huishoudelijke hulp.

Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen.

Vragen over de dekking van het collectieve pakket van de vrijwilligersverzekering van de gemeente Olst-Wijhe kun je sturen naar nonprofit.denhaag@meeus.com. Vermeld daarbij dat je in Olst-Wijhe actief bent als vrijwilliger. Vragen over de dekking kun je ook telefonisch stellen via 070-3028985.

Zie ook de websites bij ‘Verder lezen’ voor meer informatie.

 

Wat te doen in geval van schade?

Schade meld je rechtstreeks bij Meeùs Assurantiën BV. Hieronder vind je een schadeformulier. Ook kun je telefonisch contact opnemen met Meeùs via 020-3018756.

Bij het invullen van het schadeformulier is het handig om het polisnummer op het formulier in te vullen. Voor pakket 1 (aansprakelijkheid vrijwilligers, schadeverzekering vrijwilligers) is dat polisnummer 010006819-044UL. Voor pakket 2 (aansprakelijkheid vrijwilligersorganisatie, Schadeverzekering verkeersdeelnemers, Ongevallen-inzittendenverzekering, bestuurdersaansprakelijkheid) is dat polisnummer 010004019-044UL.

De schade wordt rechtstreeks door Meeus Assurantiën met de benadeelde afgewikkeld. De gemeente krijgt vervolgens bericht hoe de claim is afgehandeld. Als je vragen heeft over de schadeclaim, kun je rechtstreeks contact opnemen met Meeus Assurantiën via telefoonnummer 020-3018756.

Klik hier voor het schadeformulier.

Zie ook de websites bij ‘Verder lezen’ voor meer informatie.

 

Wat zijn de regelingen van de belastingdienst omtrent vrijwilligerswerk?

Als je vrijwilligerswerk doet (bijvoorbeeld verenigingswerk of buurtwerk), krijg je soms een vergoeding. Deze vergoeding is in de volgende drie gevallen niet belast:

  • Je krijgt voor je inzet een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. Dan krijg je een vrijwilligersvergoeding. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, is deze vergoeding niet belast. Voor meer informatie hierover klik je op onderstaande link.
  • Je krijgt alleen maar een vergoeding voor de kosten die je hebt gemaakt. Deze vergoeding is niet belast.
  • Je krijgt een vergoeding voor je inzet én voor je kosten. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, is de vergoeding niet belast.

Doe je vrijwilligerswerk voor een ANBI(een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut)? Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag je een bedrag aftrekken als een gewone gift.

Klik hier voor de site van de belastingdienst, waar je alle details over de regels op een rijtje vindt.

Zie ook de websites bij ‘Verder lezen’ voor meer informatie.

 

Verder lezen

www.movisie.nl
Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein. Zij ondersteunen, adviseren en werken samen met zorg- en welzijnsaanbieders, burgerinitiatieven, cliëntenorganisaties, vrijwilligers, opleidingen, bedrijven, gemeenten en ministeries. Op hun site vind je allerlei handige informatie over bijvoorbeeld wet- en regelgeving, tips en advies voor bijvoorbeeld het aantrekken van vrijwilligers en trainingen over bijvoorbeeld het coachen van vrijwilligers.

www.nov.nl
Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) is de belangenorganisatie voor het vrijwilligerswerk in Nederland. Vereniging NOV treedt op als woordvoerder en lobbyist van het vrijwilligerswerk en is gesprekspartner van politiek en overheid. Op deze site kun je informatie vinden, maar ook een melding doen van problemen met bijvoorbeeld het UWV.

www.vrijwilligerswerk.nl
Op deze site vind je alle recente informatie omtrent vrijwilligerswerk:  tips voor het werven van vrijwilligers, functieprofielen voor vrijwilligers, informatie over soorten vrijwilligerswerk, wetten en regels en feiten en cijfers.

www.olst-wijhe.nl
Dit is de website van de gemeente Olst-Wijhe.

www.nldoet.nl
Het Oranje Fonds organiseert op 11 en 12 maart 2016, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Nldoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. De afgelopen 10 jaar zijn er maar liefst 40.000 klussen geklaard en hebben 1,5 miljoen mensen deelgenomen.

www.zorgbetermetvrijwilligers.nl
Zorg Beter met Vrijwilligers helpt zorgorganisaties om de zorg beter te maken met de inzet van vrijwilligers. Dat gaat niet zonder betere zorg vóór vrijwilligers. Wat kunnen zorgorganisaties doen om vrijwilligers optimaal in te zetten in de zorg in aansluiting op de wensen en behoeften van vrijwilligers zelf? Op deze website vind je handreikingen, voorbeelden en publicaties om je te helpen bij deze en andere vragen.

www.digitale-sociale-kaart.nl
DiSK staat voor Digitale Sociale Kaart, een gebruiksvriendelijke catalogus op het gebied van zorg, welzijn, wonen, sociale activering, inkomen, opleiding en reïntegratie. DiSK biedt een actueel overzicht van producten, activiteiten en organisaties in een gemeente, regio en/of provincie. De standaard werkvelden in DiSK zijn afgestemd op de Wet werk en bijstand (Wwb), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugd en Opvoeding.