Organisatiegegevens

Hieronder zijn de gegevens over de door u geselecteerde organisatie weergegeven.

Naam organisatie   Noaberhuus Olst en Wijhe
Adres   Jan Schamhartstraat 5
Postcode / laats   8121 CM Olst
Contactpersoon   Theo van der Vegt
Wanneer bereikbaar   ma tot en met vrijdag
Functie contactpersoon   projectleider
E-mailadres   t.vandervegt@kpnmail.nl
Telefoon   0621827310
Tweede telefoon  
Website  
Doelstelling organisatie   Ontmoeting- en informatiepunten in bestaande locaties in Olst en Wijhe opzetten.
Activiteiten   Actief gastheer/vrouwschap uitoefenen, gesprek aangaan en zonodig informatie geven. Co�rdineren en thematische activiteiten opzetten.
Sector   Alle sectoren
Aantal vrijwilligers   5-10
Aantal beroepskrachten   0-5
Verzekering   WA-verzekering
Scholing   Ja
Vrijwilligerscontract   Ja
Onkostenvergoeding   Nee