Organisatiegegevens

Hieronder zijn de gegevens over de door u geselecteerde organisatie weergegeven.

Naam organisatie   Prins Willem Alexanderschool
Adres   Watertorenstraat 5
Postcode / laats   8121BR Olst
Contactpersoon   mevr. Jannie Kelder-Velten
Wanneer bereikbaar   niet op woensdagen
Functie contactpersoon   directeur
E-mailadres   info@pwaolst.nl
Telefoon   0570-561710
Tweede telefoon  
Website   http://www.pwaolst.nl
Doelstelling organisatie   De kernwaarden van de Prins Willem Alexanderschool zijn als volgt: �je mag jezelf zijn �je bent zuinig op jezelf, de ander en je eigen en andermans spullen �je doet een ander geen pijn, op welke manier dan ook �wij zijn er om je te helpen waar je dat niet alleen kunt Deze waarden hebben hun oorsprong in: Elk mens is uniek en maakt deel uit van deze aarde. Optimale ontwikkelingskansen bieden voor elk kind om later als volwaardig mens op deze aarde te kunnen leven, met respect voor elkaar. Zelf verantwoordelijk zijn voor je doen en laten. Leren is te leren. Wij willen: "SAMEN LEREN LEREN".
Activiteiten   basisschool
Sector   Onderwijs
Aantal vrijwilligers   0-5
Aantal beroepskrachten   5-10
Verzekering   WA- en ongevallenverzekering
Scholing   Nee
Vrijwilligerscontract   Nee
Onkostenvergoeding   Nee