Organisatiegegevens

Hieronder zijn de gegevens over de door u geselecteerde organisatie weergegeven.

Naam organisatie   Stichting NieuwsOverijssel
Adres   Plattenborgstraat, 68
Postcode / laats   8043TS Zwolle
Contactpersoon   Gerrit-Jan Mondria
Wanneer bereikbaar  
Functie contactpersoon   Voorzitter
E-mailadres   gerritjanmondria@nieuwsoverijssel.nl
Telefoon   0388538424
Tweede telefoon  
Website   http://www.nieuwsoverijssel.nl
Doelstelling organisatie   De stichting heeft ten doel: ----------------------------------------------------------- a. het verspreiden van nieuws uit de provincie Overijssel op een voor ------ iedereen toegankelijke website; ------------------------------------------------- b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
Activiteiten   De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: ---------------------- - het publiceren van nieuwsberichten over door inwoners en instanties uit de provincie Overijssel ingebrachte onderwerpen; --------------------------- - het zoeken naar nieuws en het doen van research; --------------------------- - het brengen van videoverslagen van evenementen en calamiteiten in de provincie Overijssel
Sector   Overig
Aantal vrijwilligers   10-50
Aantal beroepskrachten   0-5
Verzekering   Nee
Scholing   Nee
Vrijwilligerscontract   Ja
Onkostenvergoeding   Nee