Organisatiegegevens

Hieronder zijn de gegevens over de door u geselecteerde organisatie weergegeven.

Naam organisatie   Kringloopwarenhuis Het Goed
Adres   Handelsweg 23
Postcode / laats   8131 XW Wijhe
Contactpersoon   Johanna van Zwieten
Wanneer bereikbaar   dagelijks van 09.00-18.00 uur
Functie contactpersoon   Filiaalleidster
E-mailadres   wijhe@hetgoed.nl
Telefoon   0570-745053
Tweede telefoon   06-40366441
Website   http://www.hetgoed.nl/wijhe
Doelstelling organisatie   Streven naar hergebruik en werk maken van hergebruik. Gebruikte spullen een tweede kans geven en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kans geven om te (re)integreren.
Activiteiten   Het sorteren, uitzoeken en prijzen van spullen. Elektronica testen, de afdelingen aanvullen en artikelen presenteren. Klanten te woord staan, meubels (de)monteren. Etc.
Sector   Overig
Aantal vrijwilligers   0-5
Aantal beroepskrachten   0-5
Verzekering   WA- en ongevallenverzekering
Scholing   Nee
Vrijwilligerscontract   Ja
Onkostenvergoeding   Ja