Organisatiegegevens

Hieronder zijn de gegevens over de door u geselecteerde organisatie weergegeven.

Naam organisatie   Werkgroep Vluchtelingen Wijhe
Adres   Achter de Hoven 6
Postcode / laats   8131 CR Wijhe
Contactpersoon   De heer F. Wind
Wanneer bereikbaar  
Functie contactpersoon   Penningmeester
E-mailadres   windf@tiscali.nl
Telefoon   0570 - 52 18 12
Tweede telefoon  
Website  
Doelstelling organisatie   Nieuwkomers helpen bij het inburgeren in onze samenleving, zeker gedurende twee jaar.
Activiteiten   Nieuwkomers helpen bij het invullen van formulieren, bij het verkrijgen van officiele papieren en bij het in contact brengen met bijv. scholen, verenigingen, etc.
Sector  
Aantal vrijwilligers   5-10
Aantal beroepskrachten  
Verzekering  
Scholing   Ja
Vrijwilligerscontract   Ja
Onkostenvergoeding   Ja