Organisatiegegevens

Hieronder zijn de gegevens over de door u geselecteerde organisatie weergegeven.

Naam organisatie   Wijhe '92
Adres   Zandhuisweg 8
Postcode / laats   8131 SP Wijhe
Contactpersoon   John Voppen
Wanneer bereikbaar  
Functie contactpersoon   Secretaris hoofdbestuur
E-mailadres   hjwa.voppen@hetnet.nl
Telefoon   0570-523745
Tweede telefoon  
Website   http://www.wijhe92.nl
Doelstelling organisatie   Wijhe �92 is een actieve en ambitieuze sportvereniging met meer dan 800 leden. Er kan zowel prestatiegericht als recreatief gehandbald en gevoetbald worden.
Activiteiten   Onder het hoofdbestuur vallen de volgende afdelingen waar meer dan 200 vrijwilligers hun taken met veel enthousiasme vervullen: voetbal, handbal, financien (o.a. sponsor- en kantinecommissie), secretariaat (o.a. vrijwilligerscommissie en ledenadministratie), communicatie en activititeiten (o.a. website, clubblad en activiteiten) en beheer (o.a. onderhoud en beheer van accommodatie).
Sector   Sport & Recreatie
Aantal vrijwilligers   10-50
Aantal beroepskrachten   0-5
Verzekering   WA- en ongevallenverzekering
Scholing   Nee
Vrijwilligerscontract   Nee
Onkostenvergoeding   Nee