Organisatiegegevens

Hieronder zijn de gegevens over de door u geselecteerde organisatie weergegeven.

Naam organisatie   Van der Capellen, Locatie Capellenborg
Adres   De Lange Slagen 29A
Postcode / laats   8131DP Wijhe
Contactpersoon   A.W. Feijth - de Boer
Wanneer bereikbaar  
Functie contactpersoon   Locatiedirecteur
E-mailadres   a.feijth@capellen.nl
Telefoon   0570-521482
Tweede telefoon  
Website   http:// www.capellen.nl
Doelstelling organisatie   De Locatie Capellenborg is een school voor voortgezet onderwijs. De school heeft een brede instroom met een afsluiting VMBO TL en GL voor de sector Economie. De leerlingen in de onderbouw kiezen een van de vier keuzestromen. Naast de verplichte vakken volgen zij 4 uur per week het gekozen vak. De keuze stromen zijn Muziek, Musical,ICT en Artitec. Artitec is een combinatie van de vakken Handvaardigheid,Techniek en Tekenen.
Activiteiten  
Sector  
Aantal vrijwilligers   0-5
Aantal beroepskrachten   10-50
Verzekering  
Scholing   Ja
Vrijwilligerscontract   Nee
Onkostenvergoeding   Nee