Organisatiegegevens

Hieronder zijn de gegevens over de door u geselecteerde organisatie weergegeven.

Naam organisatie   Thomashuis Olst
Adres   Weth. A.G. Dekkerlaan 57
Postcode / laats   8121 GB  Olst
Contactpersoon   Bert en Annelies Boshoven
Wanneer bereikbaar  
Functie contactpersoon   Zorgondernemers
E-mailadres   olst@thomashuis.nl
Telefoon   0570 519 890
Tweede telefoon  
Website   http://www.thomashuis.nl/olst
Doelstelling organisatie   In het Thomashuis willen we acht mensen met een verstandelijke beperking een thuis geven. Onze klanten zijn niet in staat zelfstandig te wonen en hebben in het dagelijks leven ondersteuning en begeleiding nodig.
Activiteiten   In het huis heeft iedere klant een eigen zit/slaapkamer. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes waar het sociale leven zich afspeelt. Met een klein team van medewerkers bieden we onze klanten de aandacht en begeleiding die ze nodig hebben. Op het gebied van dagbesteding bieden wij ondersteuning bij het vinden van een passende activiteit. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor dagbesteding in en om het Thomashuis. Ons Thomashuis biedt ook de mogelijkheid om te komen logeren. We hebben een logeerkamer voor de tijdelijke opvang van mensen met een verstandelijke beperking. Dit kan een goede manier zijn om kennis te maken met ons Thomashuis, of om de ouders tijdelijk te ontlasten.
Sector   Gezondheidszorg & Hulpverlening
Aantal vrijwilligers   0-5
Aantal beroepskrachten   10-50
Verzekering   Nee
Scholing   Nee
Vrijwilligerscontract   Nee
Onkostenvergoeding   Ja