Organisatiegegevens

Hieronder zijn de gegevens over de door u geselecteerde organisatie weergegeven.

Naam organisatie   Landschap Overijssel
Adres   Poppenallee 39
Postcode / laats   7722KW Dalfsen
Contactpersoon   Erik de Kruif
Wanneer bereikbaar  
Functie contactpersoon   medewerker vrijwillig landschapsbeheer
E-mailadres   erik.dekruif@landschapoverijssel.nl
Telefoon   0529-408406
Tweede telefoon   0529-401731
Website   http://www.landschapoverijssel.nl
Doelstelling organisatie   landschapsbeheer
Activiteiten   landschapsbeheeractiviteiten tot ca. 15 maart i.v.m. broedseizoen. Assistentie bij jeugdactiviteiten, manifestaties en speciale projecten kunnen ook in andere perioden plaatsvinden.
Sector   Dieren, Natuur & Milieu
Aantal vrijwilligers   50 of meer
Aantal beroepskrachten   10-50
Verzekering   WA-verzekering
Scholing   Nee
Vrijwilligerscontract   Nee
Onkostenvergoeding   Nee