Voorzitter

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Voorzitter
Taakomschrijving   Algemene gedelegeerde voorzitters taken.
Werksoort   Zang
Doelgroep   Volwassenen
Activiteit   Bestuursactiviteit
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Als lid 2 uur per week, als voorzitter 1 uur per week.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand    uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing   Nee
Onkostenvergoeding   Onkosten
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Gemengd zangkoor NOBIZ
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats