Hulp bij het opzetten van een goed archief!!!!

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Hulp bij het opzetten van een goed archief!!!!
Taakomschrijving   Het NUT is op zoek naar iemand die ons kan helpen bij het archiveren. Er staan nu op verschillende plekken en bij oud bestuursleden documenten e.d., maar we willen dit graag op 1 plek hebben staan en tevens dan goed gearchiveerd. Wie of wie kan en wil ons hiermee helpen?
Werksoort   Cultuur & Historie
Doelgroep   Volwassenen
Activiteit   Organiseren/Co÷rdineren
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Klus
Werktijden   onbekend
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand    uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing   Ja
Onkostenvergoeding   Geen
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Departement Olst-Deventer Maatschappij tot Nut van het Algemeen
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats