Erfenis voor de toekomst

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Erfenis voor de toekomst
Taakomschrijving   Steunpunt Minderheden Overijssel(SMO) is onlangs gestart met een project om de geschiedenis van migranten in Overijssel te behouden. Hiertoe wordt in kaart gebracht in hoeverre migrantenorganisaties in het bezit zijn van archiefstukken, foto's of documenten die afgestaan kunnen worden aan een lokaal, provinciaal of nationaal archief. Door deze historische stukken op een centraal punt te bewaren wordt voorkomen dat de geschiedenis van groepen migranten in de vergetelheid raakt, kwijt raakt of misschien door brand of andere schade volledig verdwijnt. Door de archieven op een centraal punt te bewaren hebben geinteresseerden eenvoudig toegang tot de geschiedenis van migranten in Overijssel. Het SMO is op zoek naar vrijwillgers die op verschillende terreinen en in verschillende plaatsen aan dit project kunnen bijdragen. Gezocht wordt naar vrijwilligers die contact hebben met migranten of migrantenorganisaties en die zich willen inzetten historisch materiaal van deze migranten(organisaties) op te sporen. Daarnaast wordt er gezocht naar vrijwilligers die zich willen inzetten bij de inventarisatie van archiefstukken.
Werksoort   Cultuur & Historie
Doelgroep   Volwassenen
Activiteit   Administratief
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Klus
Werktijden   werktijden in overleg
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand    uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing   Nee
Onkostenvergoeding   Geen
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   5
Naam van de organisatie   Steunpunt Minderheden Overijssel
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats