Plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie SVTMO

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie SVTMO
Taakomschrijving   De SVTMO heeft een klachtencommissie. Iedere klant die de behandeling (dienstverlening of zorgverlening) als onvoldoende of onterecht ervaart kan een klacht indienen bij de klachtencommissie. Om de afhandeling van eventuele klachten goed te kunnen laten verlopen is er een klachtencommissie benoemd. In deze commissie hebben drie vaste leden zitting: een onafhankelijke voorzitter (jurist), een lid namens de organisatie en een lid namens de klanten. Voor elk lid wordt een plaatsvervanger gezocht. De SVTMO is op zoek naar een plaatsvervangend voorzitter. Deze persoon heeft bij voorkeur een juridische achtergrond en/of organisatorische kennis. Het is van belang dat u affiniteit heeft met vrijwilligerszorg en mantelzorg.
Werksoort   Zorg
Doelgroep  
Activiteit   Bestuursactiviteit
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Graag reactie op vacature voor 1 juni 2006!
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand    uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing   Onbekend
Onkostenvergoeding   Onbekend
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Stichting Vrijwillige Thuishulp en Mantelzorg (midden en noordoost) Overijssel (S.V.T.M.O.)
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats