Bestuurslid Stichting de Mare

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Bestuurslid Stichting de Mare
Taakomschrijving   Het bestuur van Stichting de Mare is verantwoordelijk voor het besturen van 12 openbare scholen voor het basisonderwijs met in totaal 1650 leerlingen in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe. De stichting bestaat sinds 1 januari 2006 en heeft zich ten doel gesteld de kwaliteit van het openbaar basisonderwijs in beide gemeenten te vergroten. Om namens haar gemeente zitting te nemen in het bestuur van Stichting de Mare is de gemeente Olst-Wijhe op zoek naar een BESTUURSLID STICHTING DE MARE voor openbaar basisonderwijs Salland. Rol van het bestuur: Het bestuur zal na het afronden van de opstartfase als toezichthoudend bestuur op afstand en hoofdlijnen besturen. Middels deze bestuurlijke rol ontstaat ruimte voor een schooleigen ontwikkeling en wordt recht gedaan aan een belangrijk uitgangspunt van de stichting ‘kwaliteit door verscheidenheid’. Profiel van het bestuurslid: - onderschrijft de bestuursfilosofie ‘besturen op hoofdlijnen’ ofwel kan integraal een professionele organisatie aansturen vanuit het principe dat het management het operationele beleid voorbereidt en uitvoert; - heeft een ruime bestuurlijke ervaring en kan op basis daarvan met visie besturen; - heeft kennis van, inzicht in en aantoonbare affiniteit met het openbaar primair onderwijs; - voelt zich thuis bij een in ontwikkeling zijnde organisatie met ambitie; - is bij voorkeur woonachtig in de gemeente Olst-Wijhe.
Werksoort   Scholen
Doelgroep  
Activiteit   Bestuursactiviteit
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   ca. 50 uur per jaar
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand    uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing   Ja
Onkostenvergoeding   Onkosten
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Stichting De Mare, stichting voor openbaar onderwijs Salland
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats