Secretaris EHBO - afd. Olst

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Secretaris EHBO - afd. Olst
Taakomschrijving   In het algemeen het werk dat een secretaris doet van een bestuur. Verslagen van vergaderingen worden door een notuliste uitgewerkt.
Werksoort   Overige
Doelgroep   Ouderen
Activiteit   Bestuursactiviteit
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   1-2 uur per week
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand    uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing   Nee
Onkostenvergoeding   Vrijwilligersvergoeding
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Kon. Ned. EHBO afd.Olst
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats