Secretaris

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Secretaris
Taakomschrijving   Secretaris voor een aantal secretariele taken en promotie vereniging.
Werksoort   Sport
Doelgroep   Volwassenen
Activiteit   Administratief
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Tweede dinsdag van de maand bestuursvergadering, verder naar eigen tijd in te delen
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand    uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing   Ja
Onkostenvergoeding   Vrijwilligersvergoeding
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   OSV'95
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats