Penningmeester, ledenadministratie

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Penningmeester, ledenadministratie
Taakomschrijving   Penningmeester, ledenadministratie mogelijkheid om een jaar mee te draaien voor je deze functie volledig zelfstandig zal gaan doen.
Werksoort   Sport
Doelgroep   Volwassenen
Activiteit   Administratief
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Elke 2e dinsdag van de maand bestuursvergadering, verder naar eigen uren in te delen
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand    uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing   Ja
Onkostenvergoeding   Vrijwilligersvergoeding
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   OSV'95
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats