Vrijwilligers bij scouting voor verstandelijk gehandicapte kinderen

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Vrijwilligers bij scouting voor verstandelijk gehandicapte kinderen
Taakomschrijving   Een maal per drie weken een zaterdag en twee maal per jaar een weekend samen met andere vrijwilligers een uitdagende en leuke middag voor kinderen organiseren met een verstandelijke beperking.
Werksoort   Overige
Doelgroep  
Activiteit   Activiteiten begeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   1 dagdeel in de week (gemiddeld)
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand    uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing   Nee
Onkostenvergoeding   Onbekend
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   4
Naam van de organisatie   Scouting IJsselgroep Zwolle Zuid
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats