Bestuurslid met pedagogische achtergrond

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Bestuurslid met pedagogische achtergrond
Taakomschrijving   Stichting Kindercentrum De Bieënkorf in Wijhe biedt professionele opvang aan voor kinderen van 0 -13 jaar in de vorm van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en de peuterspeelzaal. Dit gebeurt in een centraal, goed bereikbaar en veilig onderkomen. De Stichting heeft een vrijwillig bestuur dat toezicht houdt op de verwezenlijking van de stichtingsdoelen, op het gevoerde beleid en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Het bestuur vergadert gemiddeld één keer per maand en bestaat op dit moment uit zes leden. Gemaakte onkosten worden vergoed.
Werksoort   Peuters/kinderen
Doelgroep  
Activiteit   Bestuursactiviteit
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Het bestuur vergadert gemiddeld één keer per maand
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand    uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing   Nee
Onkostenvergoeding   Vrijwilligersvergoeding
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Kindercentrum de Bieenkorf
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats