Voorzitter Olster Harmonie

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Voorzitter Olster Harmonie
Taakomschrijving   Als voorzitter, samen met de rest van het bestuur. zorgen voor een goed functioneren van de Olster Harmonie en het realiseren van de randvoorwaarden hiervoor. Als voorzitter de vereniging naar buiten vertegenwoordigen. Muzikale ervaring is niet nodig voor deze functie.
Werksoort   Muziek
Doelgroep  
Activiteit   Bestuursactiviteit
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Een avond in de maand
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand    uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing   Nee
Onkostenvergoeding   Onbekend
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Muziekver. Olster Harmonie
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats