Jeugdbegeleider Hengelsportvereniging Wijhe

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Jeugdbegeleider Hengelsportvereniging Wijhe
Taakomschrijving   Het meehelpen bij de voorbereiding en uitvoering van viswedstrijden voor de jeugd. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om een cursus jeugdbegeleider te volgen.
Werksoort   Sport
Doelgroep   Volwassenen
Activiteit   Activiteiten begeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   5 x 1,5 uur op zaterdagmiddag
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand    uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing   Ja
Onkostenvergoeding   Reiskosten
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   4
Naam van de organisatie   Hengelsportvereniging Wijhe (HSV Wijhe)
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats