Penningmeester NBvP-Vrouwen van Nu - afd. Wijhe

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Penningmeester NBvP-Vrouwen van Nu - afd. Wijhe
Taakomschrijving   Innen van jaarlijkse contributie - Afdracht verzorgen naar provincie en landelijk bestuur - Betalen van sprekers - Budgetbewaking - Jaaroverzicht maken voor de jaarvergadering.
Werksoort   Vrouwenorganisaties
Doelgroep   Vrouwen
Activiteit   Bestuursactiviteit
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Bestuursvergadering en Afd. avond gemidd. ca. 1 uur per week
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand    uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing   Nee
Onkostenvergoeding   Reiskosten
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   2
Naam van de organisatie   NBvP-Vrouwen van NU afdeling Wijhe
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats