Penningmeester

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Penningmeester
Taakomschrijving   Verzorgen van inning contributie en (eventueel)ledenadministratie, het verwerken van rekeningen en declaraties en het zonodig en desgewenst bijwonen van de bestuursvergaderingen (maximaal plm. vijf zes keer per jaar)en het maken van het financieel verslag voor de jaarlijkse ledenvergadering.
Werksoort   Sport
Doelgroep   Volwassenen
Activiteit   Administratief
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Halve tot n dag in de maand
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand    uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing   Nee
Onkostenvergoeding   Onkosten
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Tafeltennisvereniging Olst
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats