Bestuursleden OSV'95

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Bestuursleden OSV'95
Taakomschrijving   Wij zoeken twee bestuursleden die een aantal algemene bestuurstaken op zich willen nemen. Zoals: Taken rondom het maken van de lesroosters, contacten met het kader/leiding, werving nieuw kader/ leiding, actueel houden van de beleidsstukken, bewaken van de kwaliteit.
Werksoort   Sport
Doelgroep   Volwassenen
Activiteit   Bestuursactiviteit
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   2 uur per week
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand    uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing   Ja
Onkostenvergoeding   Vrijwilligersvergoeding
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   2
Naam van de organisatie   OSV'95
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats