Natuurwerker

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Natuurwerker
Taakomschrijving   Zagen, hakken, maaien: Aan het werk in de natuur!! 1 november is de eerste zaterdag van november: De Dag om aan de slag te gaan in de natuur! Dit soort klussen doe je op de NATUURWERKDAG: kleinschalig onderhoudswerk: snoeien, zagen, hooien, schoonmaken van poelen en paden, het knotten van wilgen, snoeien van fruitbomen en verwijderen van riet. Kinderen kunnen helpen bij het opruimen van takken en volladen van kruiwagens. Op sommige locaties zijn er speciale kinderactiviteiten, zoals het bouwen van nestkastjes of het maken van bezems. Ook voor de invulling van je maatschappelijke stage ben je welkom op de natuurwerkdag! Want jeugdige energie kunnen we goed gebruiken bij het knotten van wilgen of het maken van weloverwogen keuzes bij het snoeien van fruitbomen. Kijk voor locaties bij jou in de buurt en meld je aan op www.natuurwerkdag.nl
Werksoort   Dieren, Natuur & Milieu
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Buitenwerk en Natuur
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Klus
Werktijden   Zaterdag 2 november. Zie voor werktijden per locatie www.natuurwerkdag.nl
Begindatum   01-10-2013 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   01-12-2013 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   8 uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding   begeleiding
Scholing   Nee
Onkostenvergoeding   Reiskosten
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   20
Naam van de organisatie   Landschap Overijssel
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats