Secretaris EHBO-afd. Olst

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Secretaris EHBO-afd. Olst
Taakomschrijving   Verrichten van alle administratieve handelingen van een secretaris. U verzorgt de in en uitgaande post, nodigt de leden uit voor vergaderingen, herhalingslessen en eventuele nieuwe leden voor het volgen van een cursus. Er wordt 1 x per 2 maanden vergadert met het dagelijks bestuur en contact per mail. Er is een notulist aanwezig. Verder bent U als bestuurslid het aanspreekpunt voor de vereniging. Het lijkt veel, maar iemand met computer/internet kennis heeft hiervoor ca. 1 uur per week nodig. U hoeft geen EHBO-er te zijn voor deze interessante functie.
Werksoort   Zorg
Doelgroep   Volwassenen
Activiteit   Bestuursactiviteit
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Enkele uren per maand
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand    uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing   Nee
Onkostenvergoeding   Vrijwilligersvergoeding
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Kon. Ned. EHBO afd.Olst
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats