Penningmeester EHBO-afd. Olst

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Penningmeester EHBO-afd. Olst
Taakomschrijving   De EHBO zoekt met spoed een penningmeester. Voor deze leuke job hoeft U geen EHBO-er te zijn. U vergadert 1 maal in de twee maanden met het dagelijks bestuur. U beheert de gelden van de EHBO en hebt ongeveer 1 uur per week nodig om alles op een rijtje te krijgen. In het begin van het jaar is het de drukste periode i.v.m. de contributie rekeningen en donateuren. Voor inlichten: W. ten Voorde - tel. 0570 562252.
Werksoort   Zorg
Doelgroep   Volwassenen
Activiteit   Bestuursactiviteit
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Enkele uren per maand
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand    uren per week
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding  
Scholing   Nee
Onkostenvergoeding   Vrijwilligersvergoeding
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Kon. Ned. EHBO afd.Olst
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats