Plaatselijke organisator collecte Olst

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Plaatselijke organisator collecte Olst
Taakomschrijving   Het Fonds verstandelijk gehandicapten wil mensen met een verstandelijke handicap in staat stellen als volwaardige mensen te participeren in de samenleving. Wij zoeken voor het Fonds een plaatselijke organisator voor het werven van collectanten. Uw taken zullen zijn: het verzorgen van de plaatselijke publiciteit, stratenplan opstellen, collectemateriaal bestellen, uitgifte aan de collectanten en de financiŽle afhandeling van de collecte.
Werksoort   Overige
Doelgroep   Verstandelijk Gehandicapten
Activiteit   Collecteren
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   nader te bepalen. De collecteweek is van 27 september tot en met 3 oktober 2009
Begindatum   01-04-2009 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   15-10-2009 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   1 uren per week
Bijzondere voorwaarden   In het begin is de tijdsbesteding ongeveer 1 uur per week. Vanaf half augustus-begin september ben je meer tijd kwijt, ongeveer een dagdeel per week.
Inwerkmethode en begeleiding   U wordt begeleid door de collectecoordinator Overijssel.
Scholing   U ontvangt een uitgebreide handleiding.
Onkostenvergoeding   Er is sprake van een onkostenvergoeding.
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Fonds verstandelijk gehandicapten
Werkadres: Organisatie   Fonds verstandelijk gehandicapten.
Werkadres: Straat+Huisnr   vanuit eigen huis.
Werkadres: Postcode en Plaats