Bestuursfunctie binnen OSV’95

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Bestuursfunctie binnen OSV’95
Taakomschrijving   Lesrooster regelen in overleg met: bestuur leiding gemeente sporthalbeheerders Deelnemen aan bestuursvergaderingen. Jaarlijks accommodatie evalueren met de leiding. Jaarlijks lesrooster wensen inventariseren. Jaarlijks overleg met sporthalbeheerder. Contactpersoon gemeente (beheerder sporthal).
Werksoort   Sport
Doelgroep   Jongeren 12 - 18 jaar
Activiteit   Bestuursactiviteit
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   1 uur per week
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   1 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Legt verantwoording af in het bestuur is tevens lid van het bestuur.
Inwerkmethode en begeleiding   Wordt voor gezorgd.
Scholing   n.v.t.
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   OSV'95
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats