Coördinator Evenementen

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Coördinator Evenementen
Taakomschrijving   De organisatie Amnesty International strijdt tegen mensenrechtenschendingen wereldwijd. Amnesty Nederland heeft ongeveer 10.000 vrijwilligers die in hun plaatselijke Amnestygroep, via een individueel actienetwerk, als flexvrijwilliger of in een landelijke vrijwillige functie Amnesty's boodschap onder de aandacht brengen. Een regionale ondersteuningsstructuur leidt de lokale en regionale activiteiten van Amnesty in goede banen. Die structuur bestaat uit een betaalde regiocoördinator en een team van regionale vrijwilligers. De functie De Coördinator Evenementen is verantwoordelijk voor de realisatie van één of meerdere publieksgerichte acties op regionaal niveau. Deze acties sluiten aan bij de lopende campagnes van Amnesty en vinden plaats op internationale vrouwendag (8 maart), bevrijdingsdag en/of de internationale dag van de mensenrechten (10 december). In overleg met de regiocoördinator is er bovendien ruimte voor eigen initiatieven en voor regionaal specifieke activiteiten. Daarnaast ondersteunt hij/zij lokale groepen die een publieksgerichte en/of fondsen- of ledenwervende activiteit willen opzetten.
Werksoort   Evenementen
Doelgroep   Volwassenen
Activiteit   Organiseren/Coördineren
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Verschillend, altijd in overleg.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   20 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   Functie-eisen ˇ een flinke dosis creativiteit en organisatietalent ˇ een initiatiefnemer, een enthousiasmerend persoon ˇ ervaring met zelfstandig en projectmatig werken ˇ tijdsinvestering is sterk afhankelijk van de actie (jaarlijkse pieken en dalen ˇ ervaring met coördinerend werk is een pré
Inwerkmethode en begeleiding   Wat biedt Amnesty? ˇ een inspirerende functie ˇ een leuk en enthousiast regionaal team ˇ ondersteuning door de regiocoördinator en door specialisten van het landelijk secretariaat. ˇ een inwerkprogramma voor nieuwe vrijwilligers ˇ onkostenvergoeding
Scholing  
Onkostenvergoeding   Onkostenvergoeding
Overige bijzonderheden   De regionale vrijwilligersregeling van Amnesty International is van toepassing.Het betreft vrijwilligerswerk in de regio Noordoostpolder/Overijssel/Gelderland en dus niet vrijwilligerswerk voor een lokale Amnesty-groep.
Aantal gezochte vrijwilligers   -
Naam van de organisatie   Amnesty International
Werkadres: Organisatie   Amnesty International Regio NOG
Werkadres: Straat+Huisnr   Brink 30
Werkadres: Postcode en Plaats   7411 BT Deventer