LGBT - Activist

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   LGBT - Activist
Taakomschrijving   Organisatie: Amnesty International strijdt tegen mensenrechtenschendingen. Amnesty Nederland heeft ongeveer 10.000 vrijwilligers die in hun plaatselijke Amnestygroep, via een individueel actienetwerk of in een landelijke vrijwillige functie Amnesty's boodschap onder de aandacht brengen. Een regionale ondersteuningsstructuur leidt de lokale en regionale activiteiten van Amnesty in goede banen. Die structuur bestaat uit een betaalde regiocoördinator en een team van regionale vrijwilligers. De eindverantwoordelijkheid voor het werk van alle regionale vrijwilligers ligt bij de regiocoördinator. Omschrijving: De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens begint met een simpele boodschap: alle mensen hebben gelijke rechten. Maar in veel landen lijden homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders onder vervolging en geweld. Ze worden gemarteld om bekentenissen van ‘abnormaal gedrag’af te dwingen, en verkracht om ze ervan te ‘genezen’. Dit zijn schendingen van fundamentele mensenrechten. Amnesty International besteedt daarom specifiek aandacht aan LGBT-rechten (LGBT staat voor Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender). In de regio Noordoostpolder/Overijssel/Gelderland wordt getracht om een LGBT actienetwerk op te richten. Deze groep houdt zich bezig met het onder de aandacht brengen van LGBT-rechten, o.a. door acties te organiseren op ‘roze’ festivals in de regio, zoals Roze Woensdag tijdens de Zomerfeesten in Nijmegen of op Roze Zaterdag in Tiel in juni 2008. Daarnaast bieden zij ondersteuning aan lokale Amnesty-groepen bij hun eigen acties op dit gebied. Ook houden de vrijwilligers contact en werken zij samen met externe organisaties op het gebied van seksuele minderheden. Wij zoeken mensen die deze projectgroep willen versterken.
Werksoort   Evenementen
Doelgroep   Volwassenen
Activiteit   Organiseren/Coördineren
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Zeer wisselend, altijd in overleg.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   20 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   Wat verwacht Amnesty: · Pro-actieve houding · Goede communicatieve vaardigheden · Affiniteit met mensenrechten in het algemeen en rechten van seksuele minderheden in het bijzonder. · Meedenken over (nieuwe) mogelijkheden om LGBT-rechten op de kaart te zetten. · Meehelpen acties te organiseren en uit te voeren. · Bereidheid om op onregelmatige tijden te werken (‘s avonds en in het weekend, uiteraard in overleg). · Bereidheid om te reizen binnen de regio Noordoostpolder/Overijssel/Gelderland
Inwerkmethode en begeleiding   Wat biedt Amnesty: · Een enthousiast team van regionale vrijwilligers om mee samen te werken. · Inwerktraject met introductiecursus en cursus Werkterrein. · Onkostenvergoeding
Scholing  
Onkostenvergoeding   Onkostenvergoeding
Overige bijzonderheden   Werkgebied:
Aantal gezochte vrijwilligers   -
Naam van de organisatie   Amnesty International
Werkadres: Organisatie   Amnesty International Regio NOG
Werkadres: Straat+Huisnr   Brink 30
Werkadres: Postcode en Plaats   7411 BT Deventer