TRAINER/ORGANISATIEADVISEUR

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   TRAINER/ORGANISATIEADVISEUR
Taakomschrijving   Organisatie: Amnesty International strijdt tegen mensenrechtenschendingen. Amnesty Nederland heeft ongeveer 10.000 vrijwilligers die in hun plaatselijke Amnestygroep, via een individueel actienetwerk of in een landelijke vrijwillige functie Amnesty's boodschap onder de aandacht brengen. Een regionale ondersteuningsstructuur leidt de lokale en regionale activiteiten van Amnesty in goede banen. Die structuur bestaat uit een betaalde regiocoördinator en een team van regionale vrijwilligers. De eindverantwoordelijkheid voor het werk van alle regionale vrijwilligers ligt bij de regiocoördinator. De functie Samen met de andere trainer/organisatieadviseurs is hij/zij verantwoordelijk voor de uitvoering van het regionaal trainingsprogramma. Dit bestaat uit inhoudelijke workshops (zoals bijvoorbeeld de workshop Discriminatie) en vaardigheidstrainingen (zoals b.v. interne organisatie en groepsprocessen). Met dit trainingsaanbod ondersteunt het regioteam de lokale groepen in hun vrijwilligerswerk voor Amnesty. Deze trainingen en workshops zijn reeds ontwikkeld door Amnesty en zijn 'gebruiksklaar'. Eigen inbreng en overleg over mogelijkheden tot verbetering wordt echter ook zeer op prijs gesteld. N.B. Het gaat dus niet om inzet voor een lokale groep, maar om het verzorgen van trainingen aan groepen in uw regio.
Werksoort   Overige
Doelgroep   Volwassenen
Activiteit   Informatie/Advies
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Zeer wisselend, in overleg.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   20 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   Functie-eisen ˇ Ervaring in het geven van trainingen en/of organisatieadvies is een pré, evenals ervaring met vrijwilligerswerk. ˇ De regionale vrijwilligersregeling van Amnesty International is van toepassing.
Inwerkmethode en begeleiding   Wat biedt Amnesty? ˇ een inspirerende functie ˇ een enthousiast regionaal team van vrijwilligers ˇ ondersteuning door de regiocoördinator en door specialisten van het landelijk secretariaat. ˇ een inwerkprogramma voor nieuwe vrijwilligers ˇ onkostenvergoeding
Scholing  
Onkostenvergoeding   Onkostenvergoeding
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   -
Naam van de organisatie   Amnesty International
Werkadres: Organisatie   Amnesty International Regio NOG
Werkadres: Straat+Huisnr   Brink 30
Werkadres: Postcode en Plaats   7411 BT Deventer