Coördinator Jongeren en Evenementen

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Coördinator Jongeren en Evenementen
Taakomschrijving   De organisatie Amnesty International strijdt tegen mensenrechtenschendingen wereldwijd. Amnesty Nederland heeft ongeveer 10.000 vrijwilligers die in hun plaatselijke Amnestygroep, via een individueel actienetwerk, als flexvrijwilliger of in een landelijke vrijwillige functie Amnesty's boodschap onder de aandacht brengen. Een regionale ondersteuningsstructuur leidt de lokale en regionale activiteiten van Amnesty in goede banen. Die structuur bestaat uit een betaalde regiocoördinator en een team van regionale vrijwilligers. De functie De Coördinator Jongeren en Actie is verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten voor jongeren (tot ongeveer 24 jaar) op regionaal niveau. Hij/zij betrekt jongeren actief bij het werk van Amnesty, legt contacten en stimuleert en begeleidt waar nodig initiatieven van jongeren/studenten(organisaties) en Amnestygroepen. De coördinator kan betrokken zijn bij activiteiten op middelbare scholen, mbo-opleidingen, hogescholen en universiteiten, maar ook bij acties rond 8 maart (internationale vrouwendag), 5 mei (bevrijdingsdag), 22 november (dag van de rechten van het kind) en 10 december (dag van de rechten van de mens). Tijdens de activiteiten zorgt de coördinator, in samenwerking met de regiocoördinator en eventuele andere regionaal vrijwilligers, dat alles goed verloopt. De coördinatoren bekijken in overleg met de regiocoördinator naar de mogelijkheden voor het oprichten van nieuwe jongeren- en studentennetwerken.
Werksoort   Evenementen
Doelgroep   Volwassenen
Activiteit   Organiseren/Coördineren
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Zeer verschillend en altijd in overleg.
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   20 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   Functie-eisen · Pro-actieve houding · affiniteit met wat jongeren bezighoudt en met de doelstellingen van Amnesty International · goede communicatieve en sociale vaardigheden · vaardigheid in het aansturen en adviseren van vrijwilligers · vaardigheid in het leggen en onderhouden van contacten · ervaring met het organiseren van activiteiten · de bereidheid om deel te nemen aan trainingen en cursussen · de bereidheid om op onregelmatige tijden te werken (weekenden en avonden), uiteraard in overleg.
Inwerkmethode en begeleiding   Wat biedt Amnesty International? • een leuke, uitdagende functie binnen een dynamische organisatie • ondersteuning door de regiocoördinator • een inwerkprogramma dat bestaat uit een introductiecursus ‘Actief in Amnesty’ • samenwerking binnen een regionaal team van regiocoördinator en collega-coördinatoren en projectmedewerkers • specialistische ondersteuning door vakgenoten op het Landelijk Secretariaat: de afdeling Actie en de eenheid Educatie • een onkostenvergoeding • verzekering wettelijke aansprakelijkheid (tijdens werkuren)
Scholing  
Onkostenvergoeding   Vergoeding voor de gemaakte kosten.
Overige bijzonderheden   Het betreft vrijwilligerswerk in de regio Noordoostpolder/Overijssel/Gelderland en dus niet vrijwilligerswerk voor een lokale Amnesty-groep!
Aantal gezochte vrijwilligers   -
Naam van de organisatie   Amnesty International
Werkadres: Organisatie   Amnesty International Regio NOG
Werkadres: Straat+Huisnr   Brink 30
Werkadres: Postcode en Plaats   7411 BT Deventer