Medewerker/ster broodje verzorgen

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Medewerker/ster broodje verzorgen
Taakomschrijving   Broodjes verkopen, broodje knakworst aan de leerlingen.
Werksoort   Scholen
Doelgroep   Jongeren 12 - 18 jaar
Activiteit   Maaltijdverzorging
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Vanaf 11.30 t/m 13.00/13.30 uur
Begindatum   26-10-2009 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   01-01-2011 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Iemand die hetleuk vindt om met jongeren om te gaan.
Inwerkmethode en begeleiding   ja
Scholing   niet vereist
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1 of 2
Naam van de organisatie   Van der Capellenborg scholengem.
Werkadres: Organisatie   Scholengem. van der Capellenborg
Werkadres: Straat+Huisnr   Lange Slagen 29
Werkadres: Postcode en Plaats   8131 DP Wijhe