Lid bestuur Stichting Chron zieken en gehandikapten raad

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Lid bestuur Stichting Chron zieken en gehandikapten raad
Taakomschrijving   meedenken over maatschappelijke problemen betreffende chron zieken en gehandicapten
Werksoort   Zorg
Doelgroep   Lichamelijk Gehandicapten
Activiteit   Bestuursactiviteit
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   naar eigen keuze
Begindatum   01-06-2010 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   01-01-2013 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   4 uren per week
Bijzondere voorwaarden   brede maatschappelijke belangstelling
Inwerkmethode en begeleiding   meelopen en mee luisteren tijdens een vergaderin g
Scholing   n.v.t.
Onkostenvergoeding   algemeen gebruikelijke tarieven
Overige bijzonderheden   plezier hebben in samenwerken
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Stichting Clientenraad Chronisch Zieken en Gehandicapten Olst-Wijhe (C.C.G.)
Werkadres: Organisatie   geen werkadres
Werkadres: Straat+Huisnr   postbus 107
Werkadres: Postcode en Plaats   8120AC Olst