penningmeester

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   penningmeester
Taakomschrijving   financiŽle administratie van de vereniging, opstellen begroting en financieel jaarverslag
Werksoort   Sport & Recreatie
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Bestuursactiviteit
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   4 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   enige kennis van financiŽle zaken is wenselijk
Inwerkmethode en begeleiding   inwerken en ondersteuning door huidige penningmeester
Scholing   indien nodig
Onkostenvergoeding   declaratie gemaakte onkosten
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Gymnastiekvereninging Olympus
Werkadres: Organisatie   Gymnastiekvereniging Olympus
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats    Wijhe