Gezelschaps Vrijwilliger

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Gezelschaps Vrijwilliger
Taakomschrijving   Mantelzorgers van een alleenstaande man (90+)zouden het fijn vinden wanneer een vrijwilliger af en toe met meneer een wandeling met de rolstoel wil maken.Meneer woont in het buitengebied van Elshof.
Werksoort   Zorg
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Verzorging
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Bij voorkeur na de middagrust vanaf ongeveer 14.30 uur.
Begindatum   01-07-2010 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   1,5 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Meneer woont in het buitengebied van Wijhe (Elshof) op een boerderij.
Inwerkmethode en begeleiding   Scholing en begeleiding
Scholing   Basiscursus voor zorgvrijwilligers.
Onkostenvergoeding   Kilometervergoeding en aanwezigheidsvergoeding
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Evenmens, informele zorg voor elkaar
Werkadres: Organisatie   Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel
Werkadres: Straat+Huisnr   Constantijnstraat 32a
Werkadres: Postcode en Plaats   7442 ME Nijverdal