Vrijwilliger gezocht die samen een boodschap wil halen.

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Vrijwilliger gezocht die samen een boodschap wil halen.
Taakomschrijving   Samen met lichamelijk beperkte man (CVA) uit Wijhe boodschappen doen. Meneer maakt nu nog gebruik van een rolstoel.
Werksoort   Zorg
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Activiteiten begeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   In overleg.
Begindatum   01-07-2010 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Vrijwilliger moet wel een rolstoel kunnen duwen.
Inwerkmethode en begeleiding   Begeleiding van co÷rdinator van de VT.
Scholing   Basiscusrus van VT start weer in 2011.
Onkostenvergoeding   kilometervergoeding en vergoeding van de hulpvrager van 1 euro per uur
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Evenmens, informele zorg voor elkaar
Werkadres: Organisatie   Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel
Werkadres: Straat+Huisnr   Constantijnstraat 32a
Werkadres: Postcode en Plaats    Nijverdal