Bestuurslid Stichting C.C.G

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Bestuurslid Stichting C.C.G
Taakomschrijving   Als bestuurslid denkt u samen met de overige bestuursleden mee over de te ondernemen activiteiten.
Werksoort   Overige
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Bestuursactiviteit
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   onbekend
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per maand
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding   Door bestuur
Scholing   Ja
Onkostenvergoeding   Onkosten worden vergoed
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Stichting Clientenraad Chronisch Zieken en Gehandicapten Olst-Wijhe (C.C.G.)
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats