Coördinator vrijwilliger Infocentrum IJssel den Nul

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Coördinator vrijwilliger Infocentrum IJssel den Nul
Taakomschrijving   Wij zijn op zoek naar een co÷rdinator voor de vrijwillgiers van het nieuwe Infocentrum IJssel. Tot de taken behoren: roosters maken, contact met vrijwilligers onderhouden, inplannen schoolbezoeken en regelen vrijwilligers daarbij, etc. Gedacht wordt aan een 'duo-baan' met een andere co÷rdinator, zodat men niet te vast aan huis gebonden zit.
Werksoort   Dieren, Natuur & Milieu
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Organiseren/Co÷rdineren
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Afhankelijk van de wijze waarop het co÷rdinatorschap ingevuld wordt. In ieder geval is dat aan de co÷rdinator zelf, werkzaamheden kunnen veelal vanuit huis plaats vinden.
Begindatum   01-03-2011 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden   enige handigheid met de computer is een vereiste en bereidheid om afspraken te maken met andere co÷rdinator over bereikbaarheid (evt. in teamverband, zodat men niet te vast zit)
Inwerkmethode en begeleiding   door medewerkers Stichting Kulturhus, Staatbosbeheer en 't Olster Erfgoed
Scholing   n.v.t.
Onkostenvergoeding   gemaakt onkosten worden vergoed
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   2
Naam van de organisatie   Stichting Kulturhus Olst-Wijhe
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats