bestuurslid basketbalvereniging Olstars

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   bestuurslid basketbalvereniging Olstars
Taakomschrijving   - technische commissie
Werksoort   Sport & Recreatie
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Bestuursactiviteit
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   in overleg
Begindatum   01-06-2011 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   01-06-2014 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   6 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   zie website Olstars; www.olstars.nl
Inwerkmethode en begeleiding   wordt door het huidige bestuur ingewerkt
Scholing  
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   2
Naam van de organisatie   Basketbalvereniging Olstars
Werkadres: Organisatie   Olstars
Werkadres: Straat+Huisnr   Patrijs 2
Werkadres: Postcode en Plaats   8121 JE Olst