Inrichten theaterzaal en foyer Capellenborgtheater

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Inrichten theaterzaal en foyer Capellenborgtheater
Taakomschrijving   Alle voorkomende werkzaamheden± ophangen posters, klaarzetten van stoelen in theaterzaal etc. Ook keuzemogelijkheden.
Werksoort   Kunst & Cultuur
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Technisch/Ambachtelijk
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   Gedurende 3 of meer voorstellingsdagen op zaterdagen. zie website
Begindatum   01-12-2010 (dd-mm-jjjj)
Einddatum   01-09-2011 (dd-mm-jjjj)
Werkuren per week/maand   4 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   17 jaar of ouder, werkzaam in wisselende teams. Dankbaar en gezellig werk!!
Inwerkmethode en begeleiding   meelopen
Scholing   geen
Onkostenvergoeding   3 vrijkaarten per seizoen
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   5
Naam van de organisatie   Stichting Theaters Olst Wijhe
Werkadres: Organisatie   Stichting Theaters aan de IJssel
Werkadres: Straat+Huisnr   De Lange Slagen 29a
Werkadres: Postcode en Plaats   8131DP Wijhe