Belangenbehartiging mantelzorgers en vrijwilligers

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Belangenbehartiging mantelzorgers en vrijwilligers
Taakomschrijving   Wilt u meedenken en meepraten in het cluster Mantelzorg en Vrijwilligers over het beleid van de gemeente? Wij brengen de wensen en behoeften van mantelzorgers en de knelpunten in de zorg en ondersteuning onder de aandacht van zorgverleners en gemeente.
Werksoort   Overige
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Informatie/Advies
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   n.v.t. Ca.1 x per 2 maanden vergadert het cluster
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   3 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   Mantelzorgers, ex-mantelzorgers of affiniteit met mantelzorg en vrijwilligerswerk.
Inwerkmethode en begeleiding   Meedenken, meepraten in het cluster mantelzorg en vrijwillgers. Het cluster behartigt de belangen van mantelzorgers en vrijwilligers in de gemeente. Olst-Wijhe. Signaleren knelpunten en adviseren gemeente.
Scholing   Thema bijeenkomsten Platform Mantelzorg Overijssel en Zorgbelang Overijssel
Onkostenvergoeding  
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   2
Naam van de organisatie   Wmo Adviesraad
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats