Meedenken en meepraten over Minimabeleid

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Meedenken en meepraten over Minimabeleid
Taakomschrijving   Behartigen van de belangen van mensen met een minimuminkomen- of uitkering.
Werksoort   Overige
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Informatie/Advies
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   De Clientenraad WWB vergadert 1 x per maand. Meestal de 3e of 4e dinsdag van de maand van 18.30 tot ca. 20.00 uur
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden   Wij zijn op zoek naar mensen die zelf deel uitmaken van de doelgroep minima. Vanuit hun ervaringsdeskundigheid kunnen zij meedenken en meepraten over het beleid van de gemeente.
Inwerkmethode en begeleiding   door de clientenraad zelf
Scholing   eventueel cursus
Onkostenvergoeding   gemaakte onkosten. Leden uit de doelgroep ontvangen ook een vergoeding per vergadering.
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   2
Naam van de organisatie   Adviesraad Samenleving werkgroep Werk en Inkomen Olst-Wijhe
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats