vrijwilliger die graag met kinderen werkt

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   vrijwilliger die graag met kinderen werkt
Taakomschrijving   Gezin uit Wijhe is op zoek naar een vrijwilliger die zoon van 3 jaar met lichte beperking afleiding wil bieden, zodat moeder even tijd voor haarzelf heeft.
Werksoort   Zorg
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Activiteiten begeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   in overleg
Begindatum   25-07-2011 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   4 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   Goed met kinderen om kunnen gaan.
Inwerkmethode en begeleiding   Samen met Vrijwilligerscoordinator gaat u kennis maken binnen het gezin en wordt besproken of er goede afspraken gemaakt kunnen worden.
Scholing   Als vrijwilliger kunt u deel nemen aan de basiscursus die aangeboden wordt door Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel
Onkostenvergoeding   Als u buiten de gemeente Olst/ Wijhe woont worden de reiskosten naar de zorgvrager vergoed door de organisatie.
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Evenmens, informele zorg voor elkaar
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats