aanwezig bij oudere heer

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   aanwezig bij oudere heer
Taakomschrijving   Echtpaar is op zoek naar een vrijwilliger die af en toe bij hun schoonvader om de deur kunnen kijken. Het gaat hier om een koffiemoment rond 10.00 uur en / of een koffiemoment in de middag. Hij redt zich verder zelfstandig. Het is incidenteel dat dit nodig is, maar wel belangrijk om deze ruimte te kunnen hebben.
Werksoort   Overige
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Activiteiten begeleiding
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   in overleg af en toe
Begindatum   25-07-2011 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per maand
Bijzondere voorwaarden  
Inwerkmethode en begeleiding   vrijwilligerscoordinator gaat met u mee naar de zorgvrager om kennis te maken en te kijken of er goede afspraken gemaakt kunnen worden.
Scholing   Als vrijwilliger kunt u deel nemen aan de basiscursus die aangeboden wordt door Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel.
Onkostenvergoeding   Als u buiten de gemeente Olst/ Wijhe woont worden de reiskosten naar de zorgvrager toe vergoed door de organisatie.
Overige bijzonderheden   Vrijwillige Thuiszorg werkt vanuit Nijverdal in 10 verschillende gemeenten in Overijssel. Olst-Wijhe is daar 1 gemeente van.
Aantal gezochte vrijwilligers   1
Naam van de organisatie   Evenmens, informele zorg voor elkaar
Werkadres: Organisatie   Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel
Werkadres: Straat+Huisnr   Constantijnstraat 32 a
Werkadres: Postcode en Plaats   7442 ME Nijverdal