Vrijwilligers rond G team voetbal

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Vrijwilligers rond G team voetbal
Taakomschrijving   Wijhe '92 zoekt vrijwillgiers die rond het G team voetbal (mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking)hand en span diensten willen verrichten (o.a. vervoer naar training c.q. wedstrijd)
Werksoort   Sport & Recreatie
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Vervoer
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Vacature
Werktijden   De training wordt gehouden in Wije van 19.00 uur tot 20.00 uur en de wedstrijden veelal op zaterdagmorgen.
Begindatum   01-11-2011 (dd-mm-jjjj)
Einddatum  
Werkuren per week/maand   2 uren per week
Bijzondere voorwaarden   In bezit van rijbewijs en affiniteit met de doelgroep.
Inwerkmethode en begeleiding   Door vaste begeleiders rond het G team.
Scholing   geen
Onkostenvergoeding   in overleg reiskosten
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   4
Naam van de organisatie   Wijhe '92
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats