Wijkhoofd collecte Dierenbescherming Noord-Overijssel

Hieronder zijn de gegevens van de vacature weergegeven.
Titel vacature   Wijkhoofd collecte Dierenbescherming Noord-Overijssel
Taakomschrijving   Als wijkhoofd co÷rdineer je de collecte, dat wil zeggen het benaderen van bestaande collectanten en het werven van nieuwe. Daarnaast regel je het langsbrengen en ophalen van de collectebussen of fungeer je als uitgifte/ afgiftepunt. Het gaat om 10 ß 15 collectanten per wijkhoofd.
Werksoort   Dieren, Natuur & Milieu
Doelgroep   Alle doelgroepen
Activiteit   Organiseren/Co÷rdineren
Betreft het kortdurend werk (klus)
of langdurig werk (vacature)
  Klus
Werktijden   jaarlijks 2 a 3 dagdelen in totaal in de maand september met voorbereidingen en in de week van 4 oktober organisatie collecte
Begindatum  
Einddatum  
Werkuren per week/maand   8 uren per maand
Bijzondere voorwaarden   kunnen organiseren, minimaal 21 jaar, ervaring niet vereist
Inwerkmethode en begeleiding   ondersteuning vanuit het kantoor Zwolle, middels lijsten, plattegronden en andere collectematerialen
Scholing   n.v.t.
Onkostenvergoeding   telefoon- en reiskostenvergoeding
Overige bijzonderheden  
Aantal gezochte vrijwilligers   meerdere
Naam van de organisatie   Dierenbescherming Afdeling Noord-Overijssel
Werkadres: Organisatie  
Werkadres: Straat+Huisnr  
Werkadres: Postcode en Plaats